มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติวันหยุดปี 2559 เพิ่ม 2 ช่วง คือวันฉัตรมงคล หยุด 5-8 พฤษภาคม วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา หยุด 16-20 กรกฎาคม

 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม เพื่อให้ช่วงวันฉัตรมงคลมีวันหยุดยาว ตั้งแต่วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2559

 

รวมถึงวันหยุดช่วง วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา อนุมัติให้เป็นวันหยุดยาว 16-20 กรกฎาคม2559

 

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติวันหยุดเพิ่ม ในปี 2559 คือวันที่ 6 พ.ค. 2559 ต่อเนื่องจากวันที่ 5 พ.ค.ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล ทำให้มีวันหยุดยาว 5-8 พ.ค. 2559 และให้วันที่ 18 ก.ค. 2559 เป็นวันหยุดราชการอีก 1 วันต่อเนื่องวันหยุดยาว ซึ่ง 19-20 ก.ค.เป็นวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ส่งผลให้มีวันหยุดยาวเพิ่มขึ้น 16-20 ก.ค.2559 รวม 5 วัน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยเฉพาะไทยเที่ยวไทย ซึ่งพบว่าคนไทยใช้รถในการเดินทางท่องเที่ยวถึง 70%