ยิ้มสวยด้วยแพทย์ปีที่ 19  โรงพยาบาลยันฮี รักษาเด็กปากแหว่ง-เพดานโหว่ ฟรี  ปีละ 100 ราย   และได้ผ่าตัดไปแล้ว  1,401  ราย  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1723  ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559