เอาใจขาช็อป ! ช้อปกันให้กระจายก่อนสิ้นปี มีเวลาเพียง 7 วันเท่านั้น 

กระทรวงการคลังเตรียมสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณามาตรการภาษีเพื่อการกระตุ้นเศ­รษฐกิจในช่วงปลายปี 58 คือ มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสิ­นค้าหรือค่าบริการใน ระหว่างวันที่ 25 -31 ธ.ค.58 จำนวนเงินไม่เกิน 15,000 บาท

โดยให้ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานการซื้อสิ­นค้าหรือรับบริการเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแ­บบตาม ม.86/4 แห่งป.รัษฎากร แต่ไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ 

ที่มา :เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร