ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)

http://www.thaihealth.or.th/

 

ตามที่ปรากฏข้อมูลการตรวจสอบปริมาณสารไนเตรทและไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่ได้สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่วางจำหน่ายในท้องตลาดจำนวน 15 ตัวอย่าง  แต่ปรากฏว่ามีเพียงหนึ่งยี่ห้อที่ไม่พบสารไนเตรทและไน ไตรท์ในขณะที่อีก 14 ยี่ห้อ พบว่ามีการเจือปนของสารดังกล่าว

การที่ผู้ประกอบการนำสารไนเตรทและไนไตรท์หรือที่รู้จักกันทั่วไป คือ ดินประสิวผสมลงในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเพื่อใช้ฟอกสีเนื้อสัตว์ให้มีสีสด ถือเป็นการถนอมอาหารแบบหนึ่งโดยใช้เป็นวัตถุกันเสียและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้อาหารเสียเร็วซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผลที่แน่นอนว่าจะก่อให้เกิดมะเร็งหรือไม่ แต่หากได้รับในปริมาณมากเกินค่ามาตรฐานกำหนดในกรณีบุคคลที่แพ้สารดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว เวียนหัวจากการได้รับพิษเฉียบพลัน

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการคุ้มครองผู้บริโภคขอแนะนำผู้บริโภค ถ้าจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไส้กรอกให้พิจารณาข้อมูลที่ต้องแสดงในฉลากของผลิตภัณฑ์ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้ ชื่อผลิตภัณฑ์ เลขสารอาหาร 13 หลักในกรอบเครื่องหมาย อย. วันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อนสูตรส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณปริมาณสุทธิ ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร ข้อมูลรายชื่อและกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหาร

นอกจากการพิจารณาข้อมูลในฉลากผลิตภัณฑ์แล้วผู้บริโภคควรเลือกซื้อไส้กรอกที่มีสีไม่แดงจัดผิดไปจากธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อควรสังเกตชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตและมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิเย็นตลอดการจำหน่ายเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ หากผู้บริโภครายใดได้รับอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่อาจใส่สี หรือวัตถุกันเสียที่สูงเกินกฎหมายกำหนดเพราะไส้กรอกเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่ห้ามใส่สีทุกชนิดและมีการกำหนดปริมาณการใช้วัตถุกันเสียจนเป็นเหตุให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย ท่านสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคสามารถร้องเรียนได้ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด สายด่วน สคบ. โทร. 1166