ต่างประเทศ ต่างวัฒนธรรม ความชอบและรสนิยมของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นจึงต่างกันไปด้วย วันนี้เราจึงได้หยิบยกผลงานของ  Esther Honig ซึ่งเป็นผลงานที่จะทำให้เราได้เห็นมุมมองการเป็นผู้หญิงหุ่นดีของแต่ละประเทศ โดยให้ช่างรีทัชจาก 18 ประเทศ มารีทัชภาพของผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งผลงาน 18 ชิ้นนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และที่สำคัญ มันยังเป็นตัวสะท้อนให้เราได้เห็นว่า ‘หุ่นดี’ ในความหมายของแต่ละประเทศนั้น เป็นอย่างไร

ORIGINAL-IMAGE_tagged

Argentina_tagged

 China_tagged

 Colombia_tagged

 Egypt_tagged 

Italy_tagged

 Mexico_2_tagged 

Netherlands_tagged  

Peru_tagged 

Phillippines_tagged 

Romania_tagged 

Serbia_tagged 

South-Africa_tagged 

Spain_tagged 

Syrua_tagged 

UK_tagged 

Ukraine_tagged 

USA_tagged 

venezuela

ที่มา : petapixel, marketeer.co.th